Lichtbehandeling (Revalidatie)

Vooraf krijgen alle deelnemers een Visueel Onderzoek

Hierbij wordt onderzocht hoe het gesteld is met de visuele en motorische vaardigheden en of een doorverwijzing naar een oogarts, optometrist of orthoptist nodig is voordat met de training gestart kan worden.

Het onderzoek en de trainingslessen vinden op het centrum plaats. Tijdens de trainingslessen wordt aan de deelnemer getoond welke oefeningen thuis gedaan moeten worden en op welke wijze. Elke deelnemer krijgt een op maat gemaakt trainingsprogramma mee naar huis. De oefenmaterialen worden meegegeven en kunnen gebruikt worden tijdens de trainingsperiode. Bij elke vervolgles wordt gemeten welke vooruitgang gemaakt is en worden de oefeningen voor thuis aangepast. De eerste vervolgles is na een maand en de overige lessen steeds met tussenposen van 2 maanden.

Na het onderzoek kan een goede inschatting gemaakt worden hoeveel tijd nodig is om de vaardigheden te ontwikkelen.

Binnenkort beschikbaar!