Fixatie Disparatie training

Het overgrote deel van de personen met dyslexie blijkt volgens wetenschappelijk onderzoek een oogafwijking te hebben die Fixatie Disparatie (FD) heet. FD is betrekkelijk eenvoudig met oogtraining te verhelpen. Kinderen/ volwassenen met FD zien eigenlijk een dubbel beeld zonder dat ze dat merken. Het beeld van het linkeroog komt niet keurig over het beeld van het rechteroog te liggen. Het beeld wordt door de hersenen zodanig gecorrigeerd zodat meestal toch een enkel beeld wordt waargenomen. Dit kost echter veel energie voor de hersenen en daardoor nemen deze personen de visuele informatie niet goed of vertraagd op met alle gevolgen van dien. Bij FD is er dus sprake van niet optimale oogsamenwerking.

FD en prismabril

Een prismabril corrigeert het beeld dat wordt opgenomen, maar doet niks aan de oorzaak, de beperkte samenwerking van de ogen. Bij langdurig gebruik van de prismabril bestaat de kans dat het probleem steeds groter wordt en er steeds een sterkere bril nodig is. Uiteindelijk kan het zelfs zijn dat zonder bril dubbel beeld wordt waargenomen.

FD is met Visuele training eenvoudig te verhelpen.